Complaint and return of the shipment

You can return the purchased book within seven business days of delivery without giving any reason.
If you’ve got a damaged book, you can return it within one month of delivery.
All returned shipments must be safely packaged and sent with the original invoice and the reason why the shipment is returned to the following address: Eruditor Ltd, Box 57, 253 01 Hostivice.
Vezměte prosím na vědomí, že vám v případě vrácení knihy refundujeme celou kupní cenu, ale nikoli náklady, které vám s vrácením knihy vznikly